หน้าแรก
วิธีการบริจาค
ร่วมบริจาค
รายชื่อผู้บริจาคเสา
รายชื่อผู้บริจาคพื้น
รายชื่อผู้บริจาคหลังคา
รายชื่อผู้บริจาคผผนังห้อง
รายชื่อผู้บริจาคสี
รายชื่อผู้บริจาคเทีวี
รายชื่อผู้บริจาคกองผ้าป่า
รายชื่อผู้บริจาคเงิน

 

วิธีการบริจาค

1.คลิกร่วมบริจาค

 

2.เลือกรายการบริจาค เมือคลิกที่ เพิ่มการบริจาคแล้ว จะปรากฎตัวเลข ที่ รายการบริจาคของฉัน

 

3.คลิกที่รายการบริจากของฉัน

 

4.ใส่จำนวนที่ต้องการบริจาค แล้วกดปุ่มคำนวณใหม่

 

5.คลิกบริจาค

 

6.ใส่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร แล้กดบันทึกการบริจาค