หน้าแรก

รายการบริจาค

รายการบริจาคของฉัน 0

หน้าแรกของรายการบริจาค

เพิ่มสินรายการบริจาคลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
รูปภาพ รหัสรายการ ชื่อรายการบริจาค รายละเอียด ราคาต่อหน่วย  
P00001 เสาอาคาร เสาอาคารพละ 10 ต้น ราคาต้นละ 29,999 บาท 29,999.00 เพิ่มการบริจาค
P00002 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 315 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 399 บาท 339.00 เพิ่มการบริจาค
P00003 หลังคา หลังคา 393 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 1,499 บาท 1,499.00 เพิ่มการบริจาค
P00004 ผนังห้อง ผนังห้อง 159 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 799 บาท 799.00 เพิ่มการบริจาค
P00005 สี สี 432 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 199 บาท 199.00 เพิ่มการบริจาค
P00006 ทีวีสี จอแบบน 55 นิ้ว ทีวีสี จอแบบน 55 นิ้ว 2 เครื่อง เครื่องละ 19,999 บาท 19,999.00 เพิ่มการบริจาค
P00007 กองผ้าป่า กองผ้าป่ากองละ 999 บาท 999.00 เพิ่มการบริจาค
P00008 บริจาคเป็นเงิน บริจาคเป็นเงิน 1.00 เพิ่มการบริจาค