หน้าแรก
วิธีการบริจาค
ร่วมบริจาค
1.รายชื่อผู้บริจาคเสา
2.รายชื่อผู้บริจาคพื้น
3.รายชื่อผู้บริจาคหลังคา
4.รายชื่อผู้บริจาคผนังห้อง
5.รายชื่อผู้บริจาคสี
6.รายชื่อผู้บริจาคทีวี
7.รายชื่อผู้บริจาคกองผ้าป่า
8.รายชื่อผู้บริจาคเงิน
9.รายการจองทำโรงทาน

 

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนสร้างอาคารโรงยิม
งบประมาณในการสร้าง 2,114,000 บาท
ทอดผ้าป่า วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

 

วิธีการบริจาค

คลิกเพื่อร่วมบริจาค

 

การจองสร้างอาคาร หรือ เชิญร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
รวมบริจาคได้ที่ เลขที่บัญชี 020162250729 ธนาคาร ธกส. ชื่อบัญชี ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

ผู้ติดต่อประสานงาน

1.นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม โทร 089-2802968
2.นายอาทิตย์ พรมมณี ครูโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม โทร 094-5419378
3.นางสาวกาญจนา โลห์สุวรรณ์ ครูธุรการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม โทร 0831004581

เบอร์โทรศัพท์โรงรียน 044607150

รายการ จำนวน ราคา
เสา 10 ต้น ต้นละ 29,999 บาท
พื้นเหล็กเสริมคอนกรีต 315 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 399 บาท
หลังคา 393 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 1,499 บาท
ผนังห้อง 159 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 799 บาท
สี 432 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 119 บาท
ทีวี 55 นิ้ว 2 เครื่อง เครื่องละ 19,999 บาท
กองผ้าป่า กองละ 999 บาท
บริจาคเป็นเงิน - -

 รายละเอียดโครงการก่อสร้างโรงยิมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยย่อ
อาคารขนาด กว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร