รายการบริจาคเงิน

ลำดับที่ เลขที่บริจาค ชื่อผู้บริจาค รายการบริจาค จำนวนที่บริจาค(ต้น) วันที่บริจาค สถานะการตรวจสอบ
 1 37 โรงเรียนพุทไธสง บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-11-06 09:13:31
 2 38 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-11-06 09:15:15 ตรวจสอบแล้ว
 3 39 นายวัชระ สารารัมย์ บริจาคเป็นเงิน 300 2019-11-13 14:01:59 ตรวจสอบแล้ว
 4 40 พิสมัย ทองธรรม บริจาคเป็นเงิน 999 2019-11-13 14:03:15 ตรวจสอบแล้ว
 5 41 พนักงาน ธ.ก.ส.โนนสุวรรณ บริจาคเป็นเงิน 100 2019-11-13 14:04:18 ตรวจสอบแล้ว
 6 42 โรงเรียนสิงหวิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 14:05:04 ตรวจสอบแล้ว
 7 43 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-11-13 14:15:43 ตรวจสอบแล้ว
 8 44 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 14:16:22 ตรวจสอบแล้ว
 9 45 โรงเรียนตูมใหญ่พิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 14:17:17 ตรวจสอบแล้ว
 10 46 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 14:18:05 ตรวจสอบแล้ว
 11 47 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-11-13 14:19:19 ตรวจสอบแล้ว
 12 48 โรงเรียนกระสังพิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 300 2019-11-13 14:21:16 ตรวจสอบแล้ว
 13 49 โรงเรียนธานทองพิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 14:22:52 ตรวจสอบแล้ว
 14 50 . บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-11-13 20:35:54
 15 51 . บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 20:36:50
 16 52 . บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-11-13 20:38:15
 17 53 . บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 20:39:12
 18 54 . บริจาคเป็นเงิน 500 2019-11-13 20:39:45
 19 59 . บริจาคเป็นเงิน 100 2019-12-20 14:42:53
 20 56 นายอาทิตย์ บวกไธสง บริจาคเป็นเงิน 500 2019-12-09 11:09:28 ตรวจสอบแล้ว
 21 57 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-12-09 13:30:00 ตรวจสอบแล้ว
 22 58 - บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-12-09 13:31:06
 23 60 . บริจาคเป็นเงิน 100 2019-12-20 14:43:28
 24 61 . บริจาคเป็นเงิน 500 2019-12-20 14:44:05
 25 62 หจก.สวัสดี บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-12-20 14:44:49
 26 63 เอื้องฟ้า ไขสาร บริจาคเป็นเงิน 300 2019-12-20 14:45:53
 27 64 นางมาลิ ไชยสิน บริจาคเป็นเงิน 1000 2019-12-20 14:47:02
 28 74 สายครูปัทมา ชาติมาลากร บริจาคเป็นเงิน 14500 2020-01-14 10:50:40

 

กลับหน้าหลัก

 

หมายเหตุ . หมายถึงยังไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินบริจาค หากท่านใดบริจาคแล้วไม่พบรายชื่อของตนเองหรือหน่วยงาน
ให้แจ้งได้ที่ เบอร์ 04460 715 ,08 9280 2986 ,08 3100 4581