ต้อนรับ ท่านรองสุรศักดิ์ ศรีผดุง

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ยินดีต้อนรับ ท่านรองสุรศักดิ์ ศรีผดุง เนื่องในโอกาสบรรจุเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง