โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรคุณภาพ

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2567 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ณ ห้องประชุมไทรทอง โดยมีคณะครูโรงเรียนโนนสวรรณพิทยาคม เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้
ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1i9wRXSkdd7-ktB5…