กิจกรมม Health Station และอบรมแกนนำนักเรียน “อสม. น้อย”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลโนนสุวรรณได้ออกรบรม โดยมีกิจกรมม Health Station และอบรมแกนนำนักเรียน “อสม. น้อย” ในการนี้ ท่านอดิศา จันทร์มณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้อำนวยการ
นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ในเกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ โดยในกิจกรรมมีการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ตรวจเยี่ยมห้องพยาบาล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึประสบการณ์
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1EVLHTRdSKSlk3lFUvDljRkBiHDfaILdX