กิจกรรมต้อนรับ นางภัทรวี ศิลเสมอ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตึกย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้กำหนดกิจกรรมต้อนรับ นางภัทรวี ศิลเสมอ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตึกย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม โดยมีท่าน สจ. อดิศา จันทร์มณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/12YmRR…

ดูเพิ่มเติม