กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่่โรงพยาบาลนางรอง และเหล่ากาชาดนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่่โรงพยาบาลนางรอง และเหล่ากาชาดนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะครู นักศึกษฝึกประสบการณ์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในการนี้ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักเรียนผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ หอประชุม โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1EgIbcXphT0DxzRRnVzVJwKvJXcirsI9Q?usp=sharing