กิจกรรมปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมไทรทองและห้องประชุมโพธิ์ทอง