กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรี-นาฎศิลป์

       วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 โรงเรียนโนนสุวรรรพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรี-นาฎศิลป์ ในการนี้ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรี-นาฎศิลป์ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1WQBiJJlpBg…