กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ท่านผู้อำนวยการ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม มอบหมายให้ นางภัทรวี ศิลเสมอ ท่านรองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมและกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม