กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2024

วันพฤหัสบดีที่ 28 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสและปีใหม่ ในการนี้ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรจับสลากของขวัญในวันปีใหม กิจกรรมวันคริสต์มาสจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกิจกรรม การแสดงจาก โนนสุวรรณหมอลำไอดอล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม