กิจกรรมวันครู

กิจกรรมวันครู อำเภอโนนสุวรรณ ท่าน สส. พรชัย ศรีสุริยันโยธิน ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมและพบปะคณะผู้บริหาร ครู อำเภอโนนสุวรรณเนื่องในวันครู ในการนี้ นายอุกฤษฎ์ หงษ์ไธสง นายอำเภอโนนสุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดย นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน นางภัทรวี ศิลเสมอ นายสุรศักดิ์ ศรีผดุง รองผู้อำนวยการพร้อมคณะครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เข้าร่วมกิจกกรมในครั้งนี้ ในวันที่ 16 มกราคม 2567
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์