กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนโนสุวรรณพิทยาคม
ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1XRv-hc7CdFRWJ2LfPwezt5Q-y3xmp_UG?usp=sharing