กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรบชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/