กิจกรรมโคงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ชมรมค่ายคิดวิเคราะห์เสนาะสนานภาษาไทย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ท่านผู้อำนวยการ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโคงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ชมรมค่ายคิดวิเคราะห์เสนาะสนานภาษาไทย จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ออกจัดกิจกรรมค่ายสัญจร ณ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1pJ0gLcPU1hZQ7g2p5y9G6N0YOip…