ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณพงษ์ บุญประกอบ 

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณพงษ์ บุญประกอบ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
“ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ กิจกรรม Pharmachallenge หรือโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ความรู้ทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”