ขอแสดงความยินดี นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม  ขอแสดงความยินดี นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง