จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     วันพฤหัสบดีที่ 26 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายอดิศา จันทร์มณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1dKYNBnWb…