จัดการประชุมมาตรการ การดูแลความปลอดภัยของสถานที่และทรัพย์สินทางราชการ

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดการประชุมมาตรการ การดูแลความปลอดภัยของสถานที่และทรัพย์สินทางราชการ ในการนี้ นาย วิรัช จันทร์มณี รองประธาน กรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม พ.ต.อ.คณัสนันท์ สุวรรณทรัพย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสุวรรณ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน นางภัทรวี ศิลเสมอ นายสุรศักดิ์ ศรีผดุง รองผู้อำนวยการ คณะครู เข้าร่วมประชุมในการวางแผนและเตรียมการรักษาความปลอดภัย ณ ห้องโสตทัศน์ศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/157UA7X_CsjMdBm…