จัดกิจกรรม ประชุม ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 และ 5 ณ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดกิจกรรม ประชุม ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 และ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม