จัดโครงการเยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ใต้ร่มพระบารมี

วันที่ 25 มกราคม 2567 ท่าน อาจารย์ ดร. บรรพต วงศ์ทองเจริญ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มรภ.บุรีรัมย์ จัดโครงการเยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ใต้ร่มพระบารมี ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 พิธีโดย ท่านผู้อำนวยการสิรวิชญ์ สิทธินอก ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม