ต้อนรับบุคลากรย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 20  พฤศจิกายน 2566  นายสิรวิชญ์ สิทธินอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม กล่าวต้อนรับ คุณครู