ต้อนรับ คุณครูภานุนุกา พลไชยขา

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก มอบหมายให้ นางสาวปริชาติ สุดตาชาติ นางภัทรวี ศิลเสมอ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคุณครู ภานุกา พลไชยขา ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และต้อนรับคณะคุณครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด ที่เดินทางมาส่ง คณะครู บุคลากรทางการศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักเรียน ขอต้อนรับ คุณครูภานุนุกา พลไชยขา สู่ครอบครัวโนนสุวรรณพิทยาคม
ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/15aYFd_IfmvmGeueaALK9kvRzjEqNZ2RY