นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบ อินทรธนู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบ อินทรธนู วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ นางณัฐธยาน์ สังวรณ์กิจ นางสาวณัฏฐิยากรณ์ การอินทร์ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม