ปฐมนิเทศ นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ร่วมกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ปฐมนิเทศ พบปะนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 พร้อมมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมีคะแนนสูงสุด ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม