ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง

        วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม