ประกาศรายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศรายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2566
จะดำเนินการให้นักเรียนเลือกชุมนุมผ่านระบบ Next School
ในวันพุธ ที่ 1 พ.ย. 66
แต่ละชุมนุมรับจำนวนจำกัด 20 คน
ยกเว้นชุมนุมผักสวนครัว รับ 40 คน