ประชาสัมพันธ์การเลือกชุมนุม📣 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การเลือกชุมนุม📣
นักเรียนสามารถเลือกชุมนุมได้ถึงวันที่ 2 พศจิกายน 2566 เวลา 14.00