ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7-18 สิงหาคม 2566