ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา รับนโยบายจากผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มงานบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา รับนโยบายจากผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มงานบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม นางภัทรวี ศิลเสมอ และ นายสุรศักดิ์ ศรีผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ร่วมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียน ภาคเช้ารับแนวปฏิบัติจากกลุ่มงานบริหารวิชาการ ณ ห้องประชุมไทรทองโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์