ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการและการประชุมภาคีเครือข่ายโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมมีกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการและการประชุมภาคีเครือข่ายโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ณห้องประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1v_qmI…