พิธีปิด โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางดนตรี – นาฏศิลป์

   วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม กำหนดพิธีปิด โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางดนตรี – นาฏศิลป์ โดยนายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1S_wWFNwLcD…