พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร

พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมมอบต้นไม้และสัญญาเงินกู้ เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการนี้ ท่าน นฤชา โฆษาศิวิไลซ์  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี โดยการทำงานของ นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล หัวหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความอนุเคราะห์สถานที่จากนายสิรวิชญ์ สิทธินอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์