พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ
โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสิรวิชญ์ สิทธินอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ
สุดตาชาติ นางภัทรวี ศิลเสมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด
ณ ห้องไทรทอง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/10QM_2onnm_-7vF2YbhHehcOgJ…