มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางภัทรวี ศิลเสมอ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนโนนสวรรณพิทยาคม
โดยมีนักเรียนได้รับทุนทั้งหมด 18 คน