มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมให้เกียรติมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม