มอบลูกฟุตบอลเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน

        วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายนพดล แหวนวิเศษ ตัวแทนบริษัท King Power มอบลูกฟุตบอลเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา จำนวน 10 ลูก แก่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายสิรวิชญ์ สิทธินอก เป็นผู้รับมอบ และได้มอบให้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาดูแล ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณบริษัท King Power เป็นอย่างสูง