ม จัดกิจกรรม ประชุม ผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6

วันที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จัดกิจกรรม ประชุม ผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6 เพื่อให้นักเรียนสามารถจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม