รณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

        วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ได้จัดรณรงค์การเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเอง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ตามหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่