รับรางวัลงานหมากไม้รสหวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ 6-12 ก.ค.66

รายการที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดธิดาชาวสวน
ประกวดส้มตำลีลา ประกวดรองเพลงพร้อมแดนเซอร์ ประกวดเต้น Cover dance รุ่uอายุ 10 – 14 ปีและรุ่นอายุ 15 -18 ปี