รับโล่รางวัลหน่วยงานการศึกษาที่มีสมาชิกใหม่สูงสุดเนื่องในเนื่องในวันออมแห่งชาติ

   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม รับโล่รางวัล หน่วยงานการศึกษาที่มียอดสมาชิกใหม่สูงสุด และ ผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2565 เนื่องในวันออมแห่งชาติ จากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นการศึกษามัธยม บุรีรัมย์