รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)

รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67)