ร่วมกิจกรรมวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นำโดย นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ท่านผู้อำนวยการ นางสาวปริชาติ สุดตาชาติ นางภัทรวี ศิลเสมอ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้ นายเอกราช กฤตพงษ์ นายอำเภอโนนสุวรรณให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคม อำเภอโนนสุวรรณ
ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/18d1tWtx9t_1Qa6HvL4TQk8GS2DjK07rv