ร่วมงานโครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

นที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ นางภัทรวี ศิลเสมอ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมงานโครงการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1MDYIf_J5Kv9JWZuEoCgDtFl0lNw3xQwq