ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีสมทบทุนร่วมสร้างงานสาธารณะสงเคราะห์อันเป็นวิหานทานซึ่งมีอานิสงส์สูงสุดของวัตถุทานทอด ณ วัดป่าโคกเจริญธรรม อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม นำโดย นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีสมทบทุนร่วมสร้างงานสาธารณะสงเคราะห์อันเป็นวิหานทานซึ่งมีอานิสงส์สูงสุดของวัตถุทานทอด ณ วัดป่าโคกเจริญธรรม อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ มีสภานักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ทูบีนัมเบอร์วัน มีจิตอาสาช่วยเตรียมงาน บำเพ็ญประโยชน์ บริการจราจร 25-26 พฤศจิกายน 2566
ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/121VimoKQAeTaPgS8qG1KkVCaAl6hRyKb