เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ นางภัทรวี ศิลเสมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1E96ZCEO2KB2IydrOco76mZrNFM69vpNT?usp=sharing