เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4
***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากภาพที่แนบประกอบ