โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก พร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอนางรองโดยมีท่านอดิศา จันทร์มณี ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมไทรทอง